O nás

"DOBRÉ ROKY 50 PLUS"  je nezisková organizácia.

 

Sme nezisková organizácia pôsobiaca v regione centrálnej Európy,  na území Slovenskej republiky, na základe tradíciou overenych princípov spolupatričnosti, pomoci a tolerancie, naprieč vekovým spektrom spoločnosti.

Naša organizácia - pávnická osoba je založená v zmysle platnej legislatívy SR  a ako taká sa angažuje  v oblasti  všeobecne prospešných aktivít za vopred určených a pre všetkých  zúčastnených  rovnakých podmienok.  Našou prioritou je  oblasť organizácie hlavne záujmového a čiastočne aj profesijného vzdelávania pre dospelých,v oblasti celoživotného vzdelávania, s dôrazom na upevnenie (posilnenie) samostatnosti a sebavedomia vekovej kategórie 50 +v bežnom živote.

Zameriavame sa na rozvoj životných zručností, tak vo sfére fyzickej ako i duševnej kondície a to formou workshop aktivít, tréningov, krátkodobých kurzov, súťaží, vychádzok, či spoločných výletov.