Úspešné stretnutie "Klubu DR 50+ "

01.03.2013 22:44

Milí priaznivci, ďakujeme vám za účasť na historicky prvom klubovom stretnutí a prejavený záujem o aktivity a snaženia nášho občianskeho združenia.

Veríme, že naše plánované tématické stretnutia budú pre vás zaujímavé a inšpirujúce, a že im s radosťou vyčleníte čas vo vašom diary. O témach a termíne následného stretnutia vás budeme včas informovať.

—————

Späť