Úvodné klubové stretnutie.

20.02.2013 22:13

Pozývame vás na historicky prvé úvodné stretnutie klubu "Dobré roky 50 +".           Svoju prípadnú účasť záväzne potvrďte e-mailom alebo telefonicky. 

—————

Späť