4x Strieborná sebaobrana

02.12.2016 15:33

Koncom mesiaca novembra sa v Bratislave uskutočnilo 1.medzinarodné stretnutie Projektu 4xF pre Striebornú sebaobranu:

Cieľ

aktivizovať seniorov posilniť ich sebavedomie a zodpovednosť za vlastnú bezpečnosť

Program   LLL  ERAZMUS +, vychádza z cieľov

Európskej Agendy o Bezpečnosti pre rok 2015 vytvorený EU komisiou v rámci WHO pre aktívne starnutie

Partneri projektu

 • Grécko - 50plus Hellas
 • Grécko – Knowledge brokers
 • Cyprus – Omilos Gynajkon Periohis Kythreas
 • Poľsko -   Pro Edu
 • Slovensko- Dobré Roky50plus

4 hlavné aspekty projektu

 • Fitness pre fyzickú bezpečnosť
 • Potravinova a lieková bezpečnosť
 • Podvody
 • Duševná pohoda

. Stretnutie – Bratislava november 2016

       Úspešná sebeobrana je závislá na:

 •  Fyzická odolnosť
 •  Psychická odolnosť
 •  Taktické zvládnutie situáce
 •  Technická pripravenosť

—————

Späť